Ziedojuma saņēmējs:
Nodibinājums "Amos"
Vienotais reģistrācijas Nr. 40008324813

Ziedot iespējams:
AS “Swedbank” LV36HABA0551054723471

*AMOS ir sabiedriskā labuma organizacijas statuss - privātpersonām un uzņēmumiem ir tiesības saņemt ienākuma nodokļa atlaidi par ziedojumu.