Mēs piedāvājam risinājumus

Mēs sniedzam paliatīvo un hospisa aprūpi, konsultējam un apmācām tuviniekus aprūpē

 • Ārsta un māsas vizītes mājās, t.sk. veselības aprūpes plāna sastādīšana un koriģēšana
 • Medikamentu injekciju un infūziju nodrošināšana pēc vajadzības
 • Paliatīvās aprūpes ārsta un citu speciālistu konsultācijas pēc vajadzības
 • Dažādas terapijas pēc vajadzības
 • Diennakts telefona konsultācijas
 • Paliatīvā un hospisa aprūpē apmācītu aprūpētāju atbalsts
 • Pacienta un tuvinieku apmācība aprūpē

 • Tikšanās ar kapelānu un/vai psihologu mājas apmeklējumā
 • Tikšanās ar kapelānu un/vai psihologu "Amos" telpās
 • Konsultācijas pa telefonu
 • Darbs individuāli vai grupās ar sērojošiem tuviniekim.

NVO “Amos” kapelāni un psihologi ir augsti kvalificēti profesionāļi, kuri specializējas paliatīvās un hospisa aprūpes jomā


 • Tikšanās ar sociālo darbinieku mājas apmeklējumā
 • Tikšanās ar sociālo darbinieku "Amos" telpās
 • Konsultācijas pa telefonu
 • Tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšana 
 • Sadarbības organizēšana ar Sociālajiem dienestiem u.c.
 • Apmācītu brīvprātīgo atbalsts pēc pacienta vēlēšanās
NVO “Amos” sociālie darbinieki ir augsti kvalificēti profesionāļi, kuri specializējas paliatīvās un hospisa aprūpes jomā.