Mēs klausāmies, cenšamies saprast, piedāvājam risinājumus.
Mēs nākam ar pieredzi un kompetenci. 
Mēs ejam līdzās un paliekam blakus, kamēr tas ir vajadzīgs.

Kas mēs esam?

"Amos" piedāvā starpdisciplināras komandas atbalstu mājās iedzīvotājiem, kuriem ir smaga, hroniska vai neārstējama slimība.

Komanda

Mūsu komandā strādā pieredzējuši speciālisti: ārsti, māsas, sociālais darbinieks, kapelāns, aprūpētāji, koordinatori un citi speciālisti, kuri tiek piesaistīti konkrētas nepieciešamības gadījumos.

Pakalpojumi

"Amos" speciālisti sniedz paliatīvo un hospisa aprūpi, konsultē un apmāca tuviniekus aprūpē.

Pieeja

Mūsu pieeja ir individuāla, meklējot labākos risinājumus, atbilstoši ikviena pacienta fiziskām, emocionālām un garīgām vajadzībām, kā arī sniedzot atbalstu pacienta tuviniekiem.

Uzsvars tiek likts uz dzīves kvalitāti un pacienta autonomiju lemt par savām vajadzībām un vēlmēm smagas, neārstējamas slimības situācijā.